Virksomheten

I tillegg til tradisjonelt blikkenslagerarbeid leverer Egil Lerø & Sønner AS i dag alt innen inneklimaprodukter for industri, næringsliv og privatboligmarkedet

Dagens virksomhet ledes av daglig leder, kobber- og blikken- slagermester Inge Lerø (midten) og Tor-Inge (venstre) og kobber- og blikkenslagermester Endre Lerø (høyre)